Annospussipalvelu

Annosjakelu on apteekkimme tarjoama palvelu yksityisille henkilöille ja hoitokodeille. Annosjakelussa potilaan lääkkeet jaetaan apteekissa viikkoannostelijoihin. Lisäksi apteekki huolehtii annosjakeluasiakkaan lääkityksen seurannasta, reseptien uusinnasta ja lääkkeiden säilytyksestä.

Apteekissa suoritettavan annosjakelun avulla voidaan helpottaa asiakkaan lääkkeen ottoa, karsia mahdollisia päällekkäisiä lääkityksiä ja lääkitysvirheitä sekä säästää lääkekuluissa. Annosjakelu myös vähentää omaisten huolta lääkityksen onnistumisesta ja vapauttaa palvelutalojen ja kotisairaanhoidon henkilökunnan aikaa muihin tehtäviin.

Annosjakelu soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on käytössä useita säännöllisiä lääkkeitä ja lääkkeiden annostelu oma-aloitteisesti on vaikeutunut. Annosjakeluasiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa, joka katsoo hyötyvänsä palvelusta.

Apteekissamme suoritetaan käsin jakelua ja apteekkimme kautta on mahdollista saada  koneellista annosjakelua. Käsin tehtävästä annosjakelusta perimme viikkopohjaisen maksun. Annosjakelun hinta 7€/viikko. Asiakkaalle voidaan jakaa lääkkeet niin monen viikon erinä kuin hän haluaa (yleensä kahdelle viikolle kerrallaan). Käsin jakelussa lääkkeet jaetaan viikkoannostelijoihin (lääkedosetteihin) ja koneellisessa annosjakelussa pieniin annospusseihin siten, että jokaiselle lääkkeenottohetkelle on oma pussinsa.

Koneellisen annosjakelun kuluista on mahdollista saada Kela-korvausta, mikäli asiakas on täyttänyt 75 vuotta ja hänellä on käytössä vähintään kuusi Kela-korvattava lääkettä.

Annosjakelusta voit tiedustella lisää puh. (05) 884 7700.